Jong en Vrij
Jong en Vrij
Wet vs. Genade
 
 
Straft God Zijn kinderen nu wel of niet? (Wat betekent de tucht uit Hebreeen 12)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 28 Oktober 2010

1 Johannes 4 vers 18 zegt onomwonden dat Gods liefde de angst wil uitdrijven bij de gelovigen, omdat angst verband houdt met straf. Maar Hebreeen 12 lijkt dit tegen te spreken omdat God Zijn zonen 'tuchtigt' en 'bestraft', juist omdat Hij van ze houdt ?!
Beide teksten lijken klip en klaar en daardoor lijkt het toch weer van onze daden af te hangen, of God lijkt onvoorspelbaar...

Ontdek de context van de Hebreeenbrief en de ware betekenis van tucht en straf, waar het Gods kinderen betreft.

 
Hoe werkt heiliging en moet ik ermee bezig zijn? (vervolg op serie wet - genade)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 29 September 2010

Heiliging is een groot thema in het Nieuwe Testament. De diepste betekenis van heilig is 'apart gezet', in de zin van 'toegewijd aan God'. Natuurlijk is het wenselijk dat wij een geheiligd, dus aan God toegewijd leven, er op nahouden. Alleen is -net als bij rechtvaardigheid- voor God de heiligheid van Hemzelf alleen 'acceptabel'.

Heiliging moet dus bij Hem vandaan komen. Daarom zegt de 1 Cor. 1:30 dat Christus onze heiliging is geworden. En ja, dat kan groeien. Maar daardoor wordt je niet heiliger. Net zoals een appel, hoe klein ook, door te groeien niet appeler wordt. ;-)

Bevat ook juiste uitleg over de oproep: 'weest heilig, want Ik ben heilig'

 
 
Wet versus Genade = dood versus leven
Type: overig
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 20 September 2010

In deze serie van vijf preken en bijbelstudies wordt duidelijk dat er onder de wet een -geestelijke- sluier ontstaat. Deze sluier ontneemt ons het zicht op Jezus en op Gods genade. Zo ontstaat er dus een verkeerd en/of incompleet Godsbeeld.

Jezus wil deze sluier graag wegnemen, zo lezen we in 2 Corinthe 3:15-16: ‘Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen’.

Daarnaast heeft Hij de veroorzaker van de sluier, de wet zelf, weggenomen. Dat klinkt misschien eng, maar het tegendeel is waar. De wet erbij houden terwijl Jezus is gekomen levert grote problemen op en brengt (slechts!) uiterlijke verandering en dood.

Laat je volledig ontsluieren, juist ook als je al bij Zijn bruid hoort, maar door wettisch onderwijs of welke vorm van wet dan ook, nog belemmerd wordt.

Onderwerpen die besproken worden:
* De wet prikkelt de zonden juist in plaats van ze tegen te gaan
* De wet baart slaven, de genade baart zonen; onder de wet kun je niet erven
* De letter (der wet) doodt, maar de Geest (der genade) maakt levend
* De schrift zelf zegt: 'Stuur het wetsverbond weg'
* Stoppen met eten van de boom van kennis van goed en kwaad
* Wettisch denken verdraait Gods woord
* Waarom gaf God de wet?
* De wet eist van jou, genade voorziet jou

Zijn we dan tegen de wet?
Nee! 1 Timotheus 1:8: Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige…

Doen we makkelijk over de zonde?
Nee! Romeinen 6:14: Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Extra studie (alleen in de webshop): 'Hoe werkt heiliging en moet ik er mee bezig zijn?'

 
De wet eist van jou, de genade voorziet jou (Je bijbel is bedoeld als voedsel, niet als bedreiging)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 15 September 2010

Het principe van de wet is, dat er wordt een beroep gedaan op jouw eigen kracht/mogelijkheden. Daarin schiet iedereen tekort. Het principe van de genade is, dat Jezus aanreikt wat we niet kunnen maar wel nodig hebben. Dan leef je vanuit Zijn kracht/mogelijkheden.

Deze studie leert je afrekenen met het oude eisen-systeem en je hart te laten functioneren in het nieuwe voorziening-systeem. Ontdek meteen waarom sommigen zo aan het oude vasthouden en wat de Geest bedroeft.

 
 
Jij leeft het leven van Jezus, vrij van de wet
Type: Preek
Spreker: Willem de Vink
Datum: 12 September 2010

 

Jezus heeft een totaal nieuwe mensheid geschapen, waar jij deel van uit mag maken. De wet werd op de oude mens gelegd, wat leidde tot de dood. De Geest van Jezus wordt op de nieuwe mens gelegd, wat leven brengt: het leven van Jezus in jou. Jezus heeft ons uit de machtssfeer van de wet overgebracht in zijn genade. Hij had dan ook gezegd dat de doden zijn stem zullen horen en zullen leven. De invloed van heel de wet is in ons leven tot een einde gebracht. Toen de steen van het graf werd weggerold en Lazarus de stem van Jezus hoorde, werd zelfs de wet van de tijd verbroken: Lazarus kwam uit de dood tot leven.

 
Wettisch denken verdraait Gods woord (Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 9 September 2010

Over de bediening van de wet wordt gezegd: De letter doodt... Maar hoe letterlijk moet of kun je dat nemen? Toen de wet werd gegeven, stierven ongeveer 3000 mensen. Daar tegenover staat het nieuwe verbond: …maar de Geest maakt levend. Toen die werd gegeven op de 1e Pinksterdag, kwamen ongeveer 3000 mensen tot eeuwig leven. Dat is heel letterlijk dus. Een mens kan nog 'eten' van dat oude, maar dat is dus niet de bedoeling. Ontdek hoe je verkeerd voedsel herkent.

 
 
Laat de Geest iedere vorm van wettisch denken openbaren, zodat je vol gebruik kunt maken van je erfenis.
Type: Bijbelstudie
Spreker: Constantijn Geluk
Datum: 7 September 2010

Onze hemelse Vader wil ontzettend graag dat wij genieten van de heerlijke erfenis die Hij ons heeft gegeven.

Vroeger dachten we misschien dat onze zonden daar een belemmering voor vormden. Maar dankzij de openbaring van Gods genade weten we dat onze tekorten geen probleem meer vormen voor de werking van Zijn zegen in ons leven.

Er bestaat echter een factor die ons wél belemmert om van de hemelse erfenis te genieten: wettisch denken.

Laat je daarom bevrijden van iedere vorm van wet, zodat de Geest je ogen voluit kan openen voor het heerlijke leven dat je ontvangen hebt.

 
Onder de wet kun je niet erven (God wil zonen, geen slaven)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 1 September 2010

De Galatenbrief laat zien dat alleen onder het nieuwe verbond mensen weer zonen worden i.p.v. slaven. En indien zoon, dan ook erfgenaam. Dat werkte niet onder het Oude. De mens kon en kan -als slaaf- niet erven. Je kunt er namelijk niet voor werken. Daaruit blijkt ook Gods Vaderhart.
 
In het verhaal van de verloren zoon, menen beide zoons voor Hem te moeten werken. Maar de Vader wil juist geven. Wij leren onze neiging af, om ons t.o.v. God als slaven te -willen- gedragen.  

 
 
Inloggen
Loginnaam
Wachtwoord
Winkelwagen
Je winkelwagen
is leeg
Zoeken op
Spreker
Titel
Trefwoord
 

Copyright © 2020 Jong en Vrij   Alle rechten voorbehouden        Voorwaarden        Privacybeleid