Jong en Vrij
Jong en Vrij
Wet vs. Genade
 
 
Jezus is het beeld van God, niet de wet (De schrift zelf zegt: Verwijder de wet uit je leven)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 25 Augustus 2010

Hebreeen 10:1 zegt bewust en heel duidelijk dat de wet NIET de gestalte (eikoon) is, van wat moest komen. Datzelfde woord (eikoon) wordt gebruikt in Colossenzen, waar staat dat Jezus wél de gestalte is van de onzichtbare God.

Uit de context blijkt dat het oude en nieuwe verbond niet samen gaan. Het is of wet, of Jezus. Het is ook alléén door Jezus dat we tot ware heiliging komen. De wet daarbij werkt contra-productief. Daarom zegt Galaten 4:21-20 Zodra de belofte is geboren, moet je Hagar (= wetsverbond) wegzenden.

 
Wij zijn gemaakt om 'vanzelf' gezegend te worden (alleen het juk van de wet kan dat nog belemmeren)
Type: Preek
Spreker: Constantijn Geluk
Datum: 22 Augustus 2010

De wijze waarop Jezus stierft, zegt alles over Gods bedoeling: Hij wilde dat de straf die Jezus op Zich nam ons welzijn zou brengen. De enige belemmering om in dat heerlijke leven van God te wandelen is niet -zoals vaak gezegd wordt - het feit dat wij fouten maken (zondigen). Jezus heeft ons al die zonden immers vergeven! Door dat te beseffen wordt de wet in ons vervuld, zegt Paulus. En wat is het gevolg? Een beschermd leven zonder angst, zonder tekort , waarin de gunst van God onze leidraad is. Met als resultaat dat Hij in ons uitwerkt waar de wet nooit in zou kunnen slagen.

 
 
De wet werkt het tegenovergestelde uit, van wat je zou verwachten
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 22 Augustus 2010

God maakt de kerk alleen bekwaam voor de bediening van het nieuwe verbond. Dat staat in 2 Corintiers 3. Daar staat bij dat we niet bekwaam zijn gemaakt, voor de bediening van het oude verbond.
Dat oude is de wet. De kerk heeft vreemdgenoeg geprobeerd wel de wet te bedienen. Dat heeft alleen maar meer zonde en dood opgeleverd.

Waar je meent door de wet God te leren kennen en Hem te dienen, word juist het zicht op Jezus ontnomen en dien je 'armzalige machten'.

 
Je komt in grote problemen, als je de wet erbij houdt (ontdek de sleutel om de dood te overwinnen)
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 15 Augustus 2010

We hebben als kerk vaak gemeend dat we zonde beperken, als we de wet erbij houden. Het tegendeel is waar. Zonden nemen juist toe door de wet. Wij meenden dat mensen God leren kennen als we de wet erbij houden. Het tegendeel is waar, we raken juist gesluierd en zien daardoor niet Wie Jezus is en kunnen niet naar Zijn beeld veranderen. We menen God te dienen, maar bewapenen de duivel. Als we de wet wegnemen en de genade alle ruimte geven, wordt de dood overwonnen!  

 
 
De wet van het nieuwe verbond werkt wél! (Ontdek hoe God die in onze gedachten en harten schrijft)
Type: Preek
Spreker: Constantijn Geluk
Datum: 10 Januari 2010

God heeft met ons een nieuw verbond gesloten. De basis van dat verbond is dat onze zonden vergeven zijn. De vrucht daarvan is dat Hij Zijn wetten in ons verstand en onze gedachten kan schrijven. Dit is echter iets heel anders dan wat er in het oude verbond gebeurde, toen God de Tien Geboden gaf. Ontdek hoe de wet van Gods Geest werkt en hoe die uitwerkt wat onder het oude verbond niet lukte: dat ook je wandel op aarde geheiligd wordt.

 
Pinksteren: de wet vervangen door de Geest ( De Geest bevestigt alleen Jezus en Zijn werk)
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 31 Mei 2009

Uitgerekend op de dag waarop de Joden de ontvangst van de wet herdachten, stortte God Zijn Geest uit. Hij maakte zo volkomen duidelijk dat het tijdperk van de wet voorbij was.
De Geest zou ons voortaan alleen nog wijzen op Jezus en op Zijn werk. Onze eigen tekorten hoeven geen enkele rol meer te spelen in ons leven.

Dat is waar de Geest ons nu van overtuigt: dat het volle leven van Jezus ons leven is geworden.

 
 
Niet je zonden belijden, maar Jezus
Type: Preek
Spreker: Willem de Vink
Datum: 26 Oktober 2008

Het lijkt zo logisch: 'Als je fouten maakt, moet je die naar God toe belijden, zodat je relatie met Hem weer hersteld is.' Maar hemelse logica werkt compleet anders. God heeft ons al onze zonden namelijk vergeven. Sterker: Hij heeft ze zelfs vergeten. We hoeven er van Hem dan ook niet meer op terug te komen.
Maar leidt dat dan niet tot gemakzucht? Niet als je beseft wat het Jezus heeft gekost om je dit te brengen.

 
Verwacht Gods zegen juist als je tekortschiet
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 24 Augustus 2008

Een mens is geneigd te denken: 'Als ik tekortschiet, moet ik de consequenties daarvan accepteren.' Maar bij God werkt het gelukkig heel anders.
Bij Hem mag het besef dat je tekortschiet er juist toe leiden dat je Zijn zegen gaat verwachten. Dat klinkt in eerste instantie vreemd, maar het is wel de verwachting waar Hij je sterk in wil maken.

 
 
Inloggen
Loginnaam
Wachtwoord
Winkelwagen
Je winkelwagen
is leeg
Zoeken op
Spreker
Titel
Trefwoord
 

Copyright © 2020 Jong en Vrij   Alle rechten voorbehouden        Voorwaarden        Privacybeleid