Jong en Vrij
Jong en Vrij
Succes en Voorspoed
 
 
Ook je financien vallen onder de genade (Reken af met de onzin rond geld en tienden)
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 9 Januari 2011

 
Geld en rijkdom: waar is het voor bedoeld (meebewegen in het geven van Jezus)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 15 December 2010

Bij ongezonde rijkdom ligt de nadruk enkel en alleen op inkomsten. Bijbelse rijkdom is gebaseerd op het werk van Jezus. Hij werd arm opdat wij rijk zouden worden (2 Cor. 8:9).

Echter, om te delen in Zijn rijkdom, ligt de nadruk niet op inkomen, maar op (uit)geven. Normaal houd je bij geven minder over. Als je in geloof geeft gebeurt juist het tegenovergestelde. Zo put je uit Jezus' rijkdom.

Daartoe worden we in de Bijbel sterk aangemoedigd! Dan worden we rijk in alle opzichten en kunnen we ook alles doen wat Zijn hart heeft, waaronder in Israël tot zegen zijn…

 
 
God zegent je, zodat je zult heersen
Type: Preek
Spreker: Willem de Vink
Datum: 24 Oktober 2010

Jezus kwam om te zegenen. Dat was ook het eerste wat God deed toen Hij mensen maakte. Hij zegende hen, zodat ze zouden heersen. Zegenen betekent voorspoed en gunst uitspreken die God zal verwezenlijken.

God wil dat we zullen heersen: daartoe zegende Hij de eerste mens en zegent Hij ons. Jezus heeft ons het koningschap toevertrouwd. De genade en vrijspraak die we in overvloed ontvangen leiden ertoe dat we heer en meester zullen zijn over ons beeld van onszelf, onze gedachten en gevoelens, onze omstandigheden en ook over de zonde.

Kortom: Jezus heeft van ons koninklijke priesters gemaakt, die zegen ontvangen om te heersen en zegen doorgeven.

 
God leidt een voorspoedig, gezegend leven (en deelt dat graag met ons)
Type: Bijbelstudie
Spreker: Constantijn Geluk
Datum: 13 Oktober 2010

Dat God ons Zijn kinderen noemt, is al heel bijzonder. Maar Hij noemt ons ook Zijn erfgenamen. Na de dood van Jezus heeft Hij ons laten delen in die erfenis. Een erfenis die ons helpt om op aarde beschermd en voorspoedig te kunnen leven.

Om wijs en bijbels met dit gegeven om te kunnen gaan, geeft God ons vanuit Zijn Woord inzicht in hoe Hij die erfenis voor ons bedoeld heeft. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef, die als onderkoning aan Benjamin vijfmaal zoveel bezit gaf. Dat is een beeld van hoe Jezus, de hemelse Jozef, ons behandelt.

Laat je informeren over de erfenis die je al hebt ontvangen en wordt net als Benjamin een levend bewijs van Gods overvloedige genade.

 

 

 
 
2e Ondernemersdag: …al wat hij onderneemt, gelukt. (Psalm 1:3b)
Type: overig
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 11 September 2010

De bijbel bevat een enorme rijkdom aan wijsheden en tips voor ondernemers. Dat heeft maar één doel en dat is het laatste gedeelte van Psalm 1 vers 3, dat ‘…al wat hij onderneemt, gelukt’. Ontdek de sleutel hiervoor , in deze bijbelse, praktische maar ook vermakelijke sessies.
 

God wil dus dat we succesvol zijn in ondernemen, maar het vers laat ook zien dat Hij wil dat AL (!!) wat we ondernemen gelukt. Dus niet alleen ‘het bedrijf’. God wil goed (= gezond) succes geven. Goed succes betekent dat niet ergens anders een prijs wordt betaald. Dus dat je lijf, je huwelijk of je gezin er onder lijdt. Daarom zegent God eerst de ondernemer en niet de onderneming. Jij bent belangrijker dan wat je kunt bereiken.

 


Verdere onderwerpen die langskomen in de 4 sessies:
* Gezonde opbouw van leven en bedrijf
* Leren, lessen en volharding
* Wat werkt niet, wat werkt wel
* (leren) aansluiten op de hemelse economie
* Leiding van de Geest in je bedrijf
* De gunst van de Heer bij mensen
* Wijsheid in ondernemen
* Leiding geven aan een groeiende onderneming
* Juiste motivatie voor de toekomst

Jezus centraal is garantie voor succes. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen… (Romeinen 11:36)  

 
Zegen maakt God zelf waar
Type: Preek
Spreker: Willem de Vink
Datum: 8 Augustus 2010

God wil zegenen. Als in het Oude Testament het offer gebracht was, gaf de priester Gods zegen door. Dankzij Jezus is er nu een voortdurende toevloed van zegen voor ons beschikbaar.

Zegenen betekent namens God goede woorden uitspreken, die van invloed zijn in ons leven met genade, geluk, voorspoed, genezing, vrede.

God keert zijn aangezicht naar ons toe om ons te laten zien hoe Hij ons zijn zegen gunt. Hij geeft zijn Geest om die zegen concreet te maken. Met die zegen komt ons bestaan tot bloei en heersen we over onszelf, de omstandigheden, satan.

 
 
De hemelse economie stroomt als Jezus centraal staat (vermenigvuldiging van het brood)
Type: Preek
Spreker: Marcel Gaasenbeek
Datum: 13 Juni 2010

Johannes schrijft in zijn brief dat wij net zoals Jezus kunnen bidden: Weten dat de Vader ons altijd verhoord. Dat lijkt soms onbereikbaar. Maar als we Jezus 'aanschouwen' veranderen we naar Zijn beeld. En dan kan het wel! Groei hierin door mee te kijken in de lessen die de discipelen kregen. Zij leerden om niet op omstandigheden, ervaring of aardse middelen te rekenen, maar op de aanwezigheid van Jezus en Zijn mogelijkheden.

 
Het geheim van tongentaal
Type: Preek
Spreker: Willem de Vink
Datum: 30 Mei 2010

De Bijbel zegt dat wie in tongen spreekt geheimenissen uitspreekt. In tongentaal legt Gods Geest namelijk Gods geheimen op jouw tong.

Een aantal van die geheimen die God op zijn hart heeft om met jou te delen worden in de Bijbel besproken. Het geheim van het woord dat als zaad in je leven opkomt. Het geheim van Gods plan met Israël en de volken. Het geheim van de voltooiing van de tijd, als Jezus' volheid de kerk zal vervullen en waar jij bij betrokken wordt. Het geheim van de innige band tussen God en ons. \

Daar wil de heilige Geest het met je over hebben. En raad eens wat: God zal die woorden waarmaken. Logisch dat Paulus schrijft dat tongentaal jezelf opbouwt. Er zit dus een enorme kracht in tongentaal. Maak er gebruik van! 

 
 
Inloggen
Loginnaam
Wachtwoord
Winkelwagen
Je winkelwagen
is leeg
Zoeken op
Spreker
Titel
Trefwoord
 

Copyright © 2019 Jong en Vrij   Alle rechten voorbehouden        Voorwaarden        Privacybeleid